CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI YÜKSEL TAŞKIN’DAN 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ AÇIKLAMASI  
04.12.2020
723
Yazı Boyutu: A- A+
CHP Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Taşkın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle bir basın açıklaması yaptı.

Taşkın’ın basın açıklaması şöyle:

Bizim anlayışımıza göre engelliler yılın sadece bir gününde değil her gününde gündemde olmalıdır

Bilindiği gibi Birleşmiş Milletler engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmemiz için 3 Aralık gününü Dünya Engelliler Günü ilan etmiştir. Bu vesileyle engellilerin sorunlarına dikkat çekmek ve CHP’nin bakış açısını ve çözüm önerilerini özetleyerek kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

Sosyal demokrat bir parti olan CHP, engellilerin eğitim, sağlık, istihdam ve erişilebilirlik başta olmak üzere tüm anayasal haklardan engelli olmayan bireylerle eşit biçimde yararlanması için sosyal devlet sorumluluğu içinde hareket etmektedir. Partimiz iktidara geldiğinde insan hakları temelli ve hak odaklı bir yaklaşımı yaşama geçirecektir. Yerel yönetimlerimiz de engelliler konusuna hak temelli ve kapsayıcı yaklaşarak çok değerli hizmetler üretmektedirler. Bu hizmetleri yaparken medyatik hayırseverlikten uzak durmaya özen göstermektedirler. 

Engellilerin sorunlarını engelli kuruluşlarını da çözüm ortağı haline getirerek ortadan kaldırmak en temel ilkelerimizden birisidir. Bizler sadece kamuyu önceleyen bir anlayışa sahip değiliz. Katılımcılık da kamucu anlayışımızın temel bir bileşenidir. Bu nedenle engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla kalıcı ve sonuç odaklı bir etkileşim kültürü inşa etmeyi bir görev sayıyoruz.

Engellilerin en temel sorunlarından birisinin istihdam olduğunun bilincindeyiz. Kısa süre önce milletvekillerimiz kamuda engelli kotasının en az yüzde 5’e çıkarılması için bir kanun teklifi verdiler. Engelli kardeşlerimizi bu teklifimizin takipçisi olmaya davet ediyoruz. Kamuda engelli istihdam kotalarının doldurulması yasa gereğidir. Oysa 2020 yılında henüz hiçbir atama yapılmış değildir. Bu durum, yıllardır ilk defa karşılaşılan gerçek bir vurdumduymazlık örneğidir.

Kamuda istihdam durmuş mudur? Hayır. KPSS sınavına göre alımlar devam etmektedir. O zaman neden engellilerin istihdamı ihmal edilmektedir? 2018 EKPSS ve kura başvurularının ardından atanamayanlar ve 2020 yılı EKPSS kura için başvuranlar dahil istihdam edilmeyi bekleyen yaklaşık 100 bin engelli olduğu tahmin edilmektedir. Sadece kamuda değil özel sektörde de engelli kotalarına uyulması bir zorunluluktur. Özel sektörde kotalar dolmadığında kesilen cezalarla oluşan fon ne kadardır? Bu fondan engelliler için ne kadar harcama yapılmıştır? Yurttaşlarımızın bu bilgileri şeffaf biçimde edinmeye ve denetlemeye hakları vardır. Hem kotanın arttırılmasının hem de biriken atamaların yapılmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz. 

Resmi verilere göre ülkemizde Ağır Engelli sayısı 764 bin 271 kişidir. Buna rağmen bu kişilerin bakımı nedeniyle yıllar itibariyle 5510 Sayılı Kanun’dan faydalanan kadın sigortalıların sayısı sadece bin 757 kişidir. Parti olarak bu konuya özel ağırlık verecek ve kadın sigortalıların sayısını ciddi biçimde yükselteceğiz. 

CHP 2018 Seçim Bildirgesi’nde “Tüm kamusal alanları ve kamu hizmetlerini kapsayacak şekilde erişilebilir Türkiye’yi inşa edeceğiz” vaadinde bulunmuştur. Yerel iktidarımızın sunduğu avantajları da değerlendirerek kentlerimizin köklü bir erişilebilirlik dönüşümü geçirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda iktidardan farkımız şeffaf ve denetlenebilir hareket etmemiz, eleştirilere açık olmamızdır.

CHP olarak asıl devrimi engellilere sunulan eğitim hizmetlerinde gerçekleştireceğiz. Özellikle özel eğitim ve rehabilitasyon alanlarında eğitim verenlerin niteliklerinin arttırılması için burs ve istihdam garantili bütünleşik bir programı hayata geçireceğiz. Özel eğitimleri yoksullar için de sürdürülebilir kılacağız. Eğitimin niteliği kadar, eğitim kurumlarının altyapısının erişilebilirliği konusunda da ciddi adımlar atacağız. 

Pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sıkıntılar ve özellikle döviz kurundaki artışlar nedeniyle engellilerin tıbbi cihazlara ve ilaçlara erişiminde çok büyük sorunlar yaşanmaktadır. Sosyal devlet olmanın gereği, bu konuda engelliler lehine düzenleyici ve denetleyici olunması ve her türlü mağduriyetin giderilmesidir. Bu konunun takipçisi olacağız. Engellilerin bu hayati konulardaki mağduriyetlerine sessiz kalmayacağız.

ÖTV tavan fiyatının güncellenmemesi nedeniyle ortaya çıkan mağduriyet birçok engelliyi rahat bir ulaşımdan mahrum bırakmıştır. Bu sorun gerekli tavan yükseltilerek giderilmelidir. Sadece ÖTV hakkı değil ücretiz seyahat hakkı da engellilerin toplumsal hayata eşitlenerek katılabilmeleri bakımından yaşamsaldır. Bu hakların resmen veya fiilen ortadan kaldırılmalarına sessiz kalmayacağız.

Yine partimizin 2018 Seçim Bildirgesinde “Engellilerin sağlık raporu almalarına ilişkin mevzuatı bilimsel veriler ve Türkiye gerçekliğine uygun bir şekilde yeniden düzenleyeceğiz” vaadinde bulunmuştuk. Ayrıca “Engellilerin her bir iş ve hizmet için tekrardan rapor alma çilesine son vereceğiz” demiştik. Sadece engelli heyet raporlarının verildiği bir kurum oluşturacağız. Yine biliyoruz ki engelli heyet raporunu veren komisyon hocalarının bu dalda uzman olarak tanımlanması ve bu konuda eğitilmeleri gereklidir. Bu sözlerimizin arkasındayız ve mutlaka hayata geçireceğiz.

Engellilerin birikmiş sorunları çözülemez değildir. Her şeyden önce bir yaklaşım farkına ihtiyaç vardır. Önemli olan siyasi tercihlerdeki farklılıktır. 1 Trilyon 346 milyarlık 2021 bütçesinin sadece yüzde 1,6’sı engellilikle ilgili tahsis edilmiştir. Sosyal demokrat CHP iktidarda olsaydı bu oran çok daha yüksek olurdu. Kaynak vardır ama kaynağı toplum için ve engelliler için kullandıracak siyasi irade ve tercih yoktur.

İşte biz bunu değiştirmeye, sizlerle beraber ve sizlerin lehine değiştirmeye talibiz. Var mısınız?

CHPnet

SİTELERİ